02/2015

sale wykładowe PPNT

Projekt zrealizowano dla Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego - Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Obejmował on architekturę wnętrz sal konferencyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aranżację ścian. Zgodnie z wytycznymi Inwestora motywy graficzne ścian sali chemicznej, biotechnologicznej i informatycznej mają nawiązywać do związków chemicznych, komórek i pikseli.

PROJEKT 2015 / REALIZACJA 2015
więcej na 
https://www.instagram.com/polilinia.architects/